Výpis ze zdravotní dokumentace s razítkem a podpisem


Cena
500 Kč

Kód produktu
P00093

ks

Výtisk na hlavičkový papír s razítkem a podpisem fyzioterapeuta Více

Výtisk na oficiálním hlavičkovém papíru s razítkem a podpisem fyzioterapeuta poskytuje zprávu, která obsahuje podrobné záznamy z vašich veškerých nebo vybraných návštěv ve FYZIOklinice. Zpráva je vytištěna na oficiálním papíře s identifikačními údaji FYZIOkliniky, ověřeným razítkem a podpisem autorizovaného fyzioterapeuta. Tento formát je vhodný, když potřebujete dokument využít jako oficiální materiál, například pro potřeby lázní, pro další lékařské odborníky, pro vašeho zaměstnavatele, pro soudní účely nebo pro jiné formální instituce.