Zápis zahraničního očkování – Covid-19 (bez očkování)


Cena
800 Kč

Kód produktu
P00073

ks

Ve FYZIOklinice provádíme zápis zahraničního očkování do českého systému ISIN (aplikace Tečka) Více

Platí pro vakcíny:

  • COMIRNATY (BioNTech/Pfizer)

Po zakoupení služby nám zašlete Váš certifikát pro ověření jeho platnosti na podpora@fyzioklinika.cz

Co musí certifikát obsahovat:

  • Jde o písemné potvrzení vydané v anglickém jazyce oprávněným subjektem, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,
  • písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
  • očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Janssen; nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití (viz seznam zde),
  • certifikát je doprovázen jakýmkoliv dalším dokladem, který umožní jeho ověřitelnost (např. lékařská zpráva vystavená zařízením, které očkování provedlo). Tento doklad musí být v angličtině.