Regenerace a hojení - Délka - 30 minut

Během regerenerace a hojení Vám poskytneme ošetření planární rázovou vlnou. Jedná se službu, která poskytuje ošetření čerstvých i komplikovaných ran . Nabízíme služby ranhojenka, která je určená pro drobnější ranky, nebo službu urychlení hojení ran. Pokud je rána otevřená, na konci terapie Vám zdravotník aplikuje sterilní krytí s obsahem stříbra Kompres Atrauman.